Bếp từ

So sánh
ICB-6678

Bếp từ

ICB-6678

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V/50Hz
 • Công suất: 2200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6658

Bếp từ

ICB-6658

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V/50Hz
 • Công suất: 2000W

Chi tiết

So sánh

ICB-6629

Bếp từ

ICB-6629

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V/50Hz
 • Công suất: 2100W

Chi tiết

So sánh

ICB-6635

Bếp từ

ICB-6635

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V/50Hz
 • Công suất: 1800W

Chi tiết

So sánh

ICB-6617

Bếp từ

ICB-6617

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 2000W

Chi tiết

So sánh

ICB - 6608

Bếp từ

ICB - 6608

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V/50Hz
 • Công suất: 2000W

Chi tiết

So sánh

Trang 1 / 2 1 2 »
Google Analytics Alternative