Ấm đun

So sánh
KTB - 3337

Ấm đun

KTB - 3337

 • Hãng: Bluestone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 1.7L
 • Công suất: 1850 - 2200W

Chi tiết

So sánh

KTB - 3336

Ấm đun

KTB - 3336

Hãng: Bluestone
Bảo hành: 24 tháng
Dung tích: 1.2L
Công suất: 1500-1785W
Hotline tư vấn sản phẩm: 1800 54 54 94

Chi tiết

So sánh

KTB-3335

Ấm đun

KTB-3335

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 1.7L
 • Công suất: 1850 - 2200W

Chi tiết

So sánh

KTB-3317

Ấm đun

KTB-3317

 • Hãng: Bluestone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 1.7L
 • Công suất: 1850-2200W

Chi tiết

So sánh

KTB-3311

Ấm đun

KTB-3311

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 1.2L
 • Công suất: 1850-2200W

Chi tiết

So sánh

KTB-3468

Ấm đun

KTB-3468

Hãng: Bluestone
Bảo hành: 24 tháng
Dung tích: 1.7L
Công suất: 1800W
Hotline tư vấn sản phẩm: 1800 54 54 94

Chi tiết

So sánh

Trang 2 / 2 « 1 2
Google Analytics Alternative