Bếp từ âm

So sánh
ICB-6868

Bếp từ âm

ICB-6868

  • Hãng: BlueStone
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Kích thước mặt bếp: 590 x 520 x 60 mm
  • Công suất: 7200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6845

Bếp từ âm

ICB-6845

  • Hãng: BlueStone
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Kích thước mặt bếp: 590 x 520 x 60 mm
  • Công suất: 7100W

Chi tiết

So sánh

ICB-6831

Bếp từ âm

ICB-6831

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Kích thước mặt bếp: 730 x 430 x 64mm

Công suất: 4000W

Chi tiết

So sánh

ICB-6835

Bếp từ âm

ICB-6835

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Kích thước mặt bếp: 730 x 430 x 64 mm
Công suất: 5200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6823

Bếp từ âm

ICB-6823

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Kích thước mặt bếp: 700 x 430 x 82 mm
Công suất: 3200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6811

Bếp từ âm

ICB-6811

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Kích thước mặt bếp: 700 x 430 x 82 mm
Công suất: 3200W

Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative