Bếp từ âm

So sánh
ICB-6868

Bếp từ âm

ICB-6868

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất: 7200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6845

Bếp từ âm

ICB-6845

  • Hãng: BlueStone
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Công suất: 7100W

Chi tiết

So sánh

ICB-6835

Bếp từ âm

ICB-6835

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất: 5200W


Chi tiết

So sánh

ICB-6823

Bếp từ âm

ICB-6823

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất: 3200W

Chi tiết

So sánh

ICB-6811

Bếp từ âm

ICB-6811

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Bảng điều khiển: Cảm ứng
 • Công suất: 3200W


Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative