Nồi áp suất

So sánh
PCB - 5758

Nồi áp suất

PCB - 5758

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 6L
 • Công suất: 1100W

Chi tiết

So sánh

PCB - 5753

Nồi áp suất

PCB - 5753

 • Hãng: BlueStone 
 • Bảo hành: 24 tháng 
 • Công suất: 900W 
 • Dung tích: 5L

Chi tiết

So sánh

PCB - 5748

Nồi áp suất

PCB - 5748

Hãng: BlueStone

Bảo hành: 24 tháng 

Công suất: 900W 

Dung tích: 5L

Chi tiết

So sánh

PCB-5638M

Nồi áp suất

PCB-5638M

 • Hãng: Bluestone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 5L
 • Công suất: 900W

Chi tiết

So sánh

PCP - 5629

Nồi áp suất

PCP - 5629

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng 
 • Công suất: 900W 
 • Dung tích: 5L

Chi tiết

So sánh

PCB - 5619

Nồi áp suất

PCB - 5619

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Dung tích: 5L
 • Công suất: 900W

Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative