Bàn ủi

So sánh
SIB-3853

Bàn ủi

SIB-3853

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 2200W
 • Chất liệu mặt đế: Ceramic
 • Dung tích bình chứa: 300 ml

Chi tiết

So sánh

SIB-3821

Bàn ủi

SIB-3821

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 2200W
 • Chất liệu mặt đế: Ceramic
 • Dung tích bình chứa: 350ml

Chi tiết

So sánh

SIB-3816

Bàn ủi

SIB-3816

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 2200W
 • Chất liệu mặt đế: Ceramic
 • Dung tích bình chứa: 350ml

Chi tiết

So sánh

SIB-3815B

Bàn ủi

SIB-3815B

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 1000W
 • Chất liệu mặt đế: Ceramic
 • Dung tích bình chứa: 40ml

Chi tiết

So sánh

SIB-3809

Bàn ủi

SIB-3809

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Công suất: 2200W
 • Chất liệu mặt đế: Ceramic
 • Dung tích bình chứa: 350ml

Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative